Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului638
(21)Numarul depozitului96-0139
(22)Data depozitului1996.05.03
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 03.05.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiFURDUI Teodor, MD; BORONCIUC Gheorghe, MD; GRANACI Vera, MD; FRATOVCIAN Grigore, MD; CAZACOVA Iulia, MD; BALAN Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMediu pentru decongelarea spermei de taur
(13)Codul documentului
G2, BOPI 08/1997
F1, BOPI 12/1996
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61D 19/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.12.31
(47)Data eliberării brevetului1997.07.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.05.03
 Data decăderii din drepturi1999.05.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.03.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

20.07.2024