Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului670
(21)Numarul depozitului96-0144
(22)Data depozitului1996.05.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 08.05.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE IGIENĂ ŞI EPIDEMIOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPÎNU Constantin, MD; VOROJBIT Valentina, MD; CHINTEA Pavel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE IGIENĂ ŞI EPIDEMIOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiRemediu cu acţiune imunomodulatoare
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/1997
F1, BOPI 01/1997
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 7/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.01.31
(47)Data eliberării brevetului1997.08.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.05.08
 Data decăderii din drepturi2000.05.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2001.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

25.05.2024