Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului947
(21)Numarul depozitului96-0148
(22)Data depozitului1996.05.07
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 07.05.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSADOVNICOVA Iulia, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiFILIMONOV Serghei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSADOVNICOVA Iulia, MD;
(54)Titlul inventiei Traductor pentru detectoscop de impedanţă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 29/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.03.31
(47)Data eliberării brevetului1998.09.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.05.07
 Data decăderii din drepturi2000.05.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

05.10.2022