Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului680
(21)Numarul depozitului96-0164
(22)Data depozitului1996.07.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 16.07.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDVORNIKOVA Tatiana, MD; TOLOCIKIN Svetlana, MD; MICU Angela, MD; GRANATSKAIA Tatiana, MD; SIREŢANU Ludmila, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTulpina Penicillium funiculosum - destructoare a fluazifop-butilului
(13)Codul documentului
G2, BOPI 10/1997
F1, BOPI 02/1997
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/00 (2006.01); C12R 1/80 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.02.28
(47)Data eliberării brevetului1997.09.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.07.16
 Data decăderii din drepturi1999.07.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.03.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

22.02.2024