Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului927
(21)Numarul depozitului96-0254
(22)Data depozitului1996.04.09
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 09.04.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVOLCONOVICI Liviu, MD; CHIORSAC Mihai, MD; CERNEI Mihai, MD; GAINA Anton, MD; CUŞNIR Mihai, MD; ŞAPOVALOV Veaceslav, MD; CERNEV Artur, MD; BRADUŢAN Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiAcumulator de frig
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/1999
F1, BOPI 02/1998
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F25D 3/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.02.28
(47)Data eliberării brevetului1998.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.04.09
 Data decăderii din drepturi2000.04.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2001.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

23.07.2024