Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului920
(21)Numarul depozitului96-0326
(22)Data depozitului1996.11.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 12.11.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOVA Olga, MD; CREŢESCU Igor, RO; COVALIOV Victor, MD; DUCA Gheorghe, MD; MACOVEANU Matei, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de epurare electrochimică a apelor uzate impurificate cu substanţe organice
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 1/46 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.02.28
(47)Data eliberării brevetului1998.10.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1996.11.04
 Data decăderii din drepturi1996.11.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2000.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2000.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

04.02.2023