Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului795
(21)Numarul depozitului96-0329
(22)Data depozitului1996.09.27
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 25.11.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCRASNOVA Nadejda, MD; TARASEVICI Svetlana, MD; PARŞACOVA Lidia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de preparare a concentratului comestibil de proteină de soia
(13)Codul documentului
G2, BOPI 10/1998
F1, BOPI 08/1997
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23J 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.08.31
(47)Data eliberării brevetului1998.09.30
(74)ReprezentantSOCOLOVA Sofia, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 60, MD-2021, Chiєinгu, Republica Moldova
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.09.27
 Data decăderii din drepturi2001.09.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2003.09.17
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

13.04.2024