Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului876
(21)Numarul depozitului96-0338
(22)Data depozitului1996.11.20
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 05.12.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiDOROGAN Valerian, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDOROGAN Valerian, MD; BRÂNZARI Vladimir, MD; COSEAC Valeriu, MD; VIERU Tatiana, MD; NECŞOIU Teodor, RO; SAVASTRU Roxana, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiDOROGAN Valerian, MD;
(54)Titlul inventieiFotodiodă selectivă
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/1998
F1, BOPI 11/1997
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 31/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.11.30
(47)Data eliberării brevetului1998.08.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1996.11.20
 Data decăderii din drepturi1996.11.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.03.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

21.07.2024