Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului816
(21)Numarul depozitului96-0346
(22)Data depozitului1996.10.25
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.10.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI" S.A., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDANILIUC Ion, MD; BOLBOCEANU Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSOCIETATE PE ACŢIUNI, INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI", MD;
(54)Titlul inventiei Punte pentru măsurarea rezistenţei unui rezistor de înaltă tensiune
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01R 17/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.08.31
(47)Data eliberării brevetului1997.10.31
 Brevete expirate; Data expirarii2007.02.28
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.10.25
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4162726/24-21, 1986.12.18, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1406496, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

28.01.2021