Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului855
(21)Numarul depozitului96-0354
(22)Data depozitului1996.10.25
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.10.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI" S.A., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiZABOROVSKI Vitaly, MD; IOIŞER Anatolii, MD; COTRUBENCO Boris, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSOCIETATE PE ACŢIUNI, INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI", MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de producere a microconductorului turnat
(13)Codul documentului
C2, BOPI 04/1998
B1, BOPI 09/1997
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01B 13/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.09.30
(47)Data eliberării brevetului1998.02.28
 Brevete expirate; Data expirarii1999.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1996.10.25
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.765888, 1978.01.03, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.765888, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

20.07.2024