Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului851
(21)Numarul depozitului96-0362
(22)Data depozitului1996.10.25
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.10.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI" S.A., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBADINTER Efim, MD; GRIŞANOV Ivan, MD; CERNOV Anatol, MD; ZOTOV Sergiu, MD; TORCUNOV Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSOCIETATE PE ACŢIUNI, INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI", MD;
(54)Titlul inventieiMăsură multiformă a conductibilităţii-rezistenţei electrice
(13)Codul documentului
C2, BOPI 04/1998
B1, BOPI 09/1997
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01R 27/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.09.30
(47)Data eliberării brevetului1998.02.28
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.10.25
 Data decăderii din drepturi2002.10.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.10.31
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.1721538, 1989.09.25, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1721538, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

19.06.2024