Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1325
(21)Numarul depozitului96-0377
(22)Data depozitului1996.12.03
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 03.12.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCEBAN Vasile, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCEBAN Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCEBAN Vasile, MD;
(54)Titlul inventieiElectromobil
(13)Codul documentului
C2, BOPI 05/2000
B2, BOPI 09/1999
A, BOPI 07/1998
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B60K 16/00 (2006.01); B60L 8/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1998.07.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.09.30
(47)Data eliberării brevetului2000.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.12.03
 Data decăderii din drepturi2014.12.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

14.06.2024