Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului896
(21)Numarul depozitului96-0391
(22)Data depozitului1996.12.20
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 22.04.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE PROTECŢIE BIOLOGICĂ A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTODIRAŞ Vladimir, MD; PASCARI Radu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE PROTECŢIE BIOLOGICĂ A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de combatere biologică a bolilor fructelor  în timpul păstrării
(13)Codul documentului
G2, BOPI 10/1998
F1, BOPI 01/1998
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 63/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.01.31
(47)Data eliberării brevetului1998.09.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.12.20
 Data decăderii din drepturi1998.12.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

01.12.2023