Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1057
(21)Numarul depozitului97-0015
(22)Data depozitului1997.01.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 20.02.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; SMIRNOV Lev, MD; TRUBNICOV Vlad , MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA COMPLEXULUI AGROINDUSTRIAL AL ASOCIAŢIEI DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv de presare
(13)Codul documentului
C2, BOPI 06/1999
B2, BOPI 10/1998
A, BOPI 09/1998
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B30B 9/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1998.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.10.31
(47)Data eliberării brevetului1999.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSCOROGONOV Anatol
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.01.22
 Data decăderii din drepturi2007.01.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

06.12.2023