Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1313
(21)Numarul depozitului97-0017
(22)Data depozitului1996.11.21
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 07.05.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBURCIU Vitalie, MD; BURCIU Andrei, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBURCIU Vitalie, MD; BURCIU Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBURCIU Vitalie, MD; BURCIU Victor, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv de semnalizare de alarmă
(13)Codul documentului
G2, BOPI 04/2000
F1, BOPI 08/1999
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01V 1/16 (2006.01); G08B 13/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.08.31
(47)Data eliberării brevetului2000.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2003.11.21
 Data decăderii din drepturi2003.11.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

28.02.2024