Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1268
(21)Numarul depozitului97-0049
(22)Data depozitului1997.02.17
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 06.03.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMOROZ Petru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă chirurgicală de tratament al fracturilor metafizare ale segmentului distal de humerus la copii
(13)Codul documentului
C2, BOPI 02/2000
B2, BOPI 07/1999
A, BOPI 10/1998
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/56 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1998.10.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.07.31
(47)Data eliberării brevetului2000.02.29
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.02.17
 Data decăderii din drepturi2000.02.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

24.04.2024