Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului792
(21)Numarul depozitului97-0053
(22)Data depozitului1997.02.21
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 21.02.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiROŞCA Victor, MD; BUMACOV Vasile, MD; UNCU Gheorghii, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiROŞCA Victor, MD; BUMACOV Vasile, MD; UNCU Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiROŞCA Victor, MD; BUMACOV Vasile, MD; UNCU Gheorghii, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de cultivare a răsadului şi complex pentru realizarea lui
(13)Codul documentului
G2, BOPI 10/1998
F1, BOPI 08/1997
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 9/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.08.31
(47)Data eliberării brevetului1998.09.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.02.21
 Data decăderii din drepturi2016.02.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.09.30
 Contract de licentaNr. decizie: 228
Data decizie: 2000.06.22
Nr. contract: 224
Data. contract: 2000.06.22
Licenţa: exclusiva
Termenul de valabilitate: durata de valabilitate a brevetului
Teritoriul de acţiune: Republica Moldova
Licenţiarul: ROŞCA Victor, MD; BUMACOV Vasile, MD; UNCU Gheorghii, MD
Licenţiatul: "DAAC-PLANT" srl., MD str. Calea Ieşilor, nr. 10, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
_________________________________
Nr. decizie: 229
Data decizie: 2000.06.22
Nr. contract: 225
Data. contract: 2000.06.22
Licenţa: neexclusiva
Termenul de valabilitate: durata de valabilitate a contractului
Teritoriul de acţiune: Republica Moldova
Licenţiarul: "DAAC-PLANT" srl., MD str. Calea Ieşilor, nr. 10, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
Licenţiatul: "Daac-Sere" SA., MD str. Haltei 41-a, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
_________________________________
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

17.06.2024