Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului760
(21)Numarul depozitului97-0065
(22)Data depozitului1997.03.03
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞVEŢ Stepan, MD; VEVERIŢĂ Efimia, MD; CHINTEA Pavel, MD; BUIUCLI Petru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a glicozidelor steroidice
(13)Codul documentuluiF1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 65/00 (2006.01); C07J 71/00 (2006.01); C07J 75/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.07.31
(74)ReprezentantBABAC Alexandru, Str. Miron Costin nr. 15/2, of.19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
 Decaderi din drepturi pana la eliberare2000.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

25.03.2023