Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului890
(21)Numarul depozitului97-0075
(22)Data depozitului1996.12.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 19.03.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiEREMIA Nicolai, MD; CRASOCICO Petr, BY;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCRASOCICO Petru, BY; EREMIA Nicolai, MD; COVALEV Nicolai, BY; IVANOV Anatolii, BY; MALINOVSCHII Ivan, BY; CRASOCICO Irina, BY; NOVICOV Oleg, RU; GRIBCO Stanislav, RU; CAŞCO Leonid, RU; IVANOV Vasilii, BY; LUCHIANCIC Stanislav, BY; USOV Serghei, BY; EREMIA Nina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiEREMIA Nicolai, MD; CRASOCICO Petr, BY;
(54)Titlul inventieiMetodă de stimulare a sistemului imun al animalelor
(62)Cererea anteriora divizionata96-0394, 1996.12.26
(13)Codul documentului
G2, BOPI 08/1998
F1, BOPI 12/1997
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 38/01 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.12.31
(47)Data eliberării brevetului1998.07.31
(30)Prioritatea960314, 1996.06.24, BY
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.12.26
 Data decăderii din drepturi1999.12.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

21.05.2024