Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului959
(21)Numarul depozitului97-0083
(22)Data depozitului1997.03.21
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 21.03.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBUDZULEAC Iurie, MD; PENIN Alexandr, MD; PENINA Marina, MD; SEMIONOV Alexandr, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBUDZULEAC Iurie, MD; PENIN Alexandru, MD; PENINA Marina, MD; SEMIONOV Alexandr, RU;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎntreprinderea mixtă moldo-rusă "ELCON" SRL, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de dirijare a convertizorului de tensiune rezonant în doi timpi cu tranzistori
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/1999
F1, BOPI 04/1998
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02M 7/538 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.04.30
(47)Data eliberării brevetului1998.12.31
(74)ReprezentantJENICICOVSCAIA Galina, Str. Miron Costin nr. 15/2, of. 19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.03.21
 Data decăderii din drepturi2002.03.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

22.02.2024