Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1049
(21)Numarul depozitului97-0095
(22)Data depozitului1997.04.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 10.04.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiZOTA Ieremia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMasă de necropsie
(13)Codul documentului
G2, BOPI 05/1999
F1, BOPI 10/1998
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 19/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.10.31
(47)Data eliberării brevetului1999.04.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.04.04
 Data decăderii din drepturi2000.04.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2001.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

16.07.2024