Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului899
(21)Numarul depozitului97-0102
(22)Data depozitului1997.04.14
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 30.04.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCIOBANU Pavel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de activizare a osteogenezei reparatorii     
(13)Codul documentului
G2, BOPI 07/1998
F1, BOPI 01/1998
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 35/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.01.31
(47)Data eliberării brevetului1998.06.30
 Data publicării hotărârii de respingere2000.12.31
 Temeiulart. 6
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.04.14
 Data decăderii din drepturi1999.04.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2001.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2001.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

13.04.2024