Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului924
(21)Numarul depozitului97-0113
(22)Data depozitului1997.04.23
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 23.04.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPRIDA Ion, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPRIDA Ivan, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPRIDA Ion, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de fabricare  a vinurilor speciale, ce conţin  dioxid de carbon
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/1999
F1, BOPI 02/1998
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/00 (2006.01); C12G 1/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.02.28
(47)Data eliberării brevetului1999.01.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.04.23
 Data decăderii din drepturi2006.04.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

24.06.2024