Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1089
(21)Numarul depozitului97-0119
(22)Data depozitului1997.05.07
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 20.08.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCHINTEA Pavel, MD; CHIRILOV Alexandru, MD; SCURTUL Anatol, MD; COZMIC Raisa, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de cultivare a viţei de vie
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 17/00 (2006.01); A01N 43/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.11.30
(47)Data eliberării brevetului1999.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.05.07
 Data decăderii din drepturi1999.05.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

22.09.2023