Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1008
(21)Numarul depozitului97-0120
(22)Data depozitului1997.04.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 20.05.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBULIMAGA Valentina, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a ficocianinei
(13)Codul documentului
G2, BOPI 07/1999
F1, BOPI 08/1998
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C09B 67/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.08.31
(47)Data eliberării brevetului1999.05.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.04.30
 Data decăderii din drepturi2000.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

03.03.2024