Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1546
(21)Numarul depozitului97-0155
(22)Data depozitului1997.05.12
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 15.11.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiLABORATORUL INTERNAŢIONAL DE SUPRACONDUCTIBILITATE ŞI ELECTRONICA CORPULUI SOLIDULUI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGHIŢU Dumitru, MD; BODIUL Pavel, MD; BOTOŞAN Nicolae, MD; NICOLAEV Albina, MD; COROLEVSCHI Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiLABORATORUL INTERNAŢIONAL DE SUPRACONDUCTIBILITATE LA TEMPERATURI ÎNALTE ŞI ELECTRONICA CORPULUI SOLID, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a microfirului metalic în izolaţie  de sticlă
(13)Codul documentului
G2, BOPI 07/2001
F2, BOPI 09/2000
A, BOPI 06/1999
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01B 13/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1999.06.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.09.30
(47)Data eliberării brevetului2001.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2003.05.12
 Data decăderii din drepturi2003.05.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2004.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

23.07.2024