Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1079
(21)Numarul depozitului97-0157
(22)Data depozitului1997.03.17
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 30.03.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBURCIU Vitalie, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBURCIU Vitalie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBURCIU Vitalie, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de încercare a epruvetelor din materiale solidificabilela compresiune
(13)Codul documentului
G2, BOPI 06/1999
F1, BOPI 10/1998
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 33/38 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.10.31
(47)Data eliberării brevetului1999.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSCOROGONOV Anatol
 S-a achitat mentinerea pana la data:2004.03.17
 Data decăderii din drepturi2004.03.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

20.06.2024