Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1634
(21)Numarul depozitului97-0171
(22)Data depozitului1997.06.26
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 01.08.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; GUSAROV Ghenadie, MD; ŞUMILA Alexandru, MD; OLEXIUC Anatolie, MD; CEREMPEI Valerian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA COMPLEXULUI AGROINDUSTRIAL AL ASOCIAŢIEI DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu şi instalaţie de prelucrare a boabelor de hrişcă în crupe
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B02B 1/00 (2006.01); B02B 1/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1998.12.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.03.31
(47)Data eliberării brevetului2001.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTALPĂ Serghei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.06.26
 Data decăderii din drepturi2007.06.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

06.07.2022