Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1163
(21)Numarul depozitului97-0176
(22)Data depozitului1997.07.02
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 02.07.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBALAŞOVA Natalia, RU; CHINTEA Pavel, MD; GUBCHIN Vitalie Alecsandru, RU;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de tratare a seminţelor de morcov înainte de semănat
(13)Codul documentului
G2, BOPI 11/1999
F1, BOPI 03/1999
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.03.31
(47)Data eliberării brevetului1999.10.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.07.02
 Data decăderii din drepturi1999.07.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

20.07.2024