Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului990
(21)Numarul depozitului97-0180
(22)Data depozitului1997.06.06
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 06.06.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiFIRMĂ ŞTIINŢIFICĂ DE PRODUCŢIE "GT-EXPERT" S.R.L., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBUROVENCO Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiFIRMĂ ŞTIINŢIFICĂ DE PRODUCŢIE "GT- EXPERT", S.R.L., MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de aplicare a stratului protector pe construcţiile hidrotehnice în zona nivelului variabil al apei.
(13)Codul documentului
G2, BOPI 04/1999
F1, BOPI 06/1998
(51)Clasificarea Internationala de Brevete E02B 3/06 (2006.01); E02B 3/24 (2006.01); E02B 3/28 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.06.30
(47)Data eliberării brevetului1999.03.31
 Brevete expirate; Data expirarii2018.01.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.06.06
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

19.06.2024