Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1140
(21)Numarul depozitului97-0202
(22)Data depozitului1997.07.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.07.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGHICAVÎI Victor, MD; URÂTU Dionis, MD; PARASCA Petru, MD; GAVRILUŢA Vadim, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Remediu cu acţiune regenerativă şi citoprotectoare
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 36/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.01.31
(47)Data eliberării brevetului1999.06.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.07.15
 Data decăderii din drepturi1999.07.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

27.02.2021