Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1066
(21)Numarul depozitului97-0209
(22)Data depozitului1997.07.22
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 22.07.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD; DIACOV Ion, MD; COREIŞA Margareta, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD; DIACOV Ion, MD; COREIŞA Margareta, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD; DIACOV Ion, MD; COREIŞA Margareta, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a vinurilor impregnate cu dioxid de carbon
(13)Codul documentului
G2, BOPI 07/1999
F1, BOPI 10/1998
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/02 (2006.01); C12G 1/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.10.31
(47)Data eliberării brevetului1999.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2005.07.22
 Data decăderii din drepturi2005.07.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2006.12.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

22.02.2024