Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului907
(21)Numarul depozitului97-0220
(22)Data depozitului1997.08.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.08.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBUJOREANU Nicolae, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Compoziţie pentru tratarea fructelor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01F 25/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.02.28
(47)Data eliberării brevetului1998.11.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.08.04
 Data decăderii din drepturi1999.08.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

30.10.2020