Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1019
(21)Numarul depozitului97-0250
(22)Data depozitului1997.08.19
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 05.11.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTIMOŞCO Maria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a preparatelor microbiene sanogenice bicomponente
(13)Codul documentului
G2, BOPI 11/1999
F1, BOPI 09/1998
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 35/74 (2006.01); A61P 1/00 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.09.30
(47)Data eliberării brevetului1999.09.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.08.19
 Data decăderii din drepturi2002.08.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.08.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

21.07.2024