Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1061
(21)Numarul depozitului97-0257
(22)Data depozitului1997.09.22
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 24.09.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiFILIPOV Victor, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiFILIPOV Victor, MD; FEDOROV Fiodor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiFILIPOV Victor, MD;
(54)Titlul inventieiColoană de distribuţie a combustibilului
(13)Codul documentului
G2, BOPI 07/1999
F1, BOPI 10/1998
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B67D 5/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.10.31
(47)Data eliberării brevetului1999.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSCOROGONOV Anatol
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.09.22
 Data decăderii din drepturi2008.09.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

29.05.2024