Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1421
(21)Numarul depozitului97-0271
(22)Data depozitului1997.09.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 14.01.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; VACULENCO Maxim, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiReductor planetar precesional (variante)
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2001
F2, BOPI 02/2000
A, BOPI 08/1999
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F16H 1/32 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1999.08.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.02.29
(47)Data eliberării brevetului2001.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOZMA Valeriu
 S-a achitat mentinerea pana la data:2003.09.26
 Data decăderii din drepturi2003.09.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2004.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

18.04.2024