Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1116
(21)Numarul depozitului97-0273
(22)Data depozitului1997.10.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 22.10.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiZUBCOV Elena, MD; TODERAŞ Lidia, MD; ZUBCOV Natalia, MD; TODERAŞ Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de sporire a rezistenţei biologice a peştilor la etapele timpurii de dezvoltare
(13)Codul documentului
G2, BOPI 05/1999
F1, BOPI 12/1998
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 61/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.12.31
(47)Data eliberării brevetului1999.11.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.10.16
 Data decăderii din drepturi2006.10.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

21.07.2024