Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1180
(21)Numarul depozitului97-0278
(22)Data depozitului1997.10.14
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 14.10.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCRĂCIUN Alexandru, MD; GABA Aurel, RO; SAJIN Tudor, MD; JALOBA Nicolai, MD; COVALIOV Victor, MD; DUCA Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv de ardere a combustibilului hidrocarburic
(13)Codul documentului
G2, BOPI 12/1999
F1, BOPI 03/1999
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F23D 14/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.03.31
(47)Data eliberării brevetului1999.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.10.14
 Data decăderii din drepturi2000.10.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

28.02.2024