Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1078
(21)Numarul depozitului97-0306
(22)Data depozitului1997.10.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 15.01.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPOTAPOV Iurie, MD; POTAPOV Semion, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOTAPOV Iurie, MD; POTAPOV Semion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPOTAPOV Iurie, MD; POTAPOV Semion, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie helioenergetică      
(13)Codul documentului
G2, BOPI 07/1999
F1, BOPI 10/1998
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F24J 2/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.10.31
(47)Data eliberării brevetului1999.06.30
(74)ReprezentantSOCOLOVA Sofia, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 60, MD-2021, Chiєinгu, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondPOPOV Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2004.10.16
 Data decăderii din drepturi2004.10.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

26.05.2024