Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1010
(21)Numarul depozitului97-0314
(22)Data depozitului1997.12.01
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 01.12.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD; DUCA Gheorghe, MD; GONŢA Maria, MD; URÂTU Dionis, MD; ACHIMOVA Elena, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD; DUCA Gheorghe, MD; GONŢA Maria, MD; URÂTU Dionis, MD; ACHIMOVA Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD; DUCA Gheorghe, MD; GONŢA Maria, MD; URÂTU Dionis, MD; ACHIMOVA Elena, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu pentru demetalizarea băuturilor alcoolice şi a sucurilor   
(13)Codul documentului
G2, BOPI 05/1999
F1, BOPI 08/1998
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12H 1/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.08.31
(47)Data eliberării brevetului1999.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2005.12.01
 Data decăderii din drepturi2005.12.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

03.03.2024