Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1425
(21)Numarul depozitului97-0315
(22)Data depozitului1997.12.10
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 05.02.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-RUSĂ "ELCON" S.R.L., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBUDZULEAC Iurie, MD; PENIN Alexandru, MD; PENINA Marina, MD; SEMIONOV Alexandr, RU; SEMIONOVA Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-RUSĂ "ELCON" S.R.L., MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de dirijare a convertizorului de curent continuu rezonant în doi timpi  cu tranzistori cu sarcină RC
(13)Codul documentului
G2, BOPI 11/2000
F2, BOPI 02/2000
A, BOPI 09/1999
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02M 7/538 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1999.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.02.29
(47)Data eliberării brevetului2000.11.30
(74)ReprezentantJENICICOVSCAIA Galina, Str. Miron Costin nr. 15/2, of. 19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2004.12.10
 Data decăderii din drepturi2004.12.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2006.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

01.03.2024