Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1169
(21)Numarul depozitului97-0320
(22)Data depozitului1997.10.27
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 19.03.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDONICA Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv pentru efectuarea intervenţiilor chirurgicale  toracale la bovine
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/1999
F1, BOPI 03/1999
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61D 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.03.31
(47)Data eliberării brevetului1999.09.30
(74)ReprezentantCURATNICOV I.V. , Verificati registrul mandatarilor autorizati
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOBANU Aurelia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.10.27
 Data decăderii din drepturi2000.10.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

06.12.2023