Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1080
(21)Numarul depozitului97-0321
(22)Data depozitului1997.12.19
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 19.12.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiZUBCOV Elena, MD; TODERAŞ Lidia, MD; ZUBCOV Natalia, MD; BILEŢCHI Lucia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de determinare a stronţiului în hidrobionţi
(13)Codul documentului
G2, BOPI 05/1999
F1, BOPI 10/1998
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 33/48 (2006.01); G01J 3/00 (2006.01); G01J 3/40 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.10.31
(47)Data eliberării brevetului1999.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOBANU Aurelia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.12.19
 Data decăderii din drepturi2006.12.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.02.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

08.12.2023