Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1146
(21)Numarul depozitului98-0014
(22)Data depozitului1998.01.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 27.02.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiEMNOVA Ecaterina, MD; MERENIUC Gheorghe, MD; COREŢCHI Liuba, MD; SLANINA Valerina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTulpină de bacterii Pseudomonas fluorescens utilizată pentru protecţia plantelor de fungi şi bacterii fitopatogene
(13)Codul documentului
G2, BOPI 08/1999
F1, BOPI 02/1999
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 63/00 (2006.01); C12N 1/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.02.28
(47)Data eliberării brevetului1999.07.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.01.16
 Data decăderii din drepturi1998.01.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

22.02.2024