Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1052
(21)Numarul depozitului98-0039
(22)Data depozitului1998.02.18
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 18.02.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCUŞNIR Gheorghe, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCUŞNIR Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCUŞNIR Gheorghe, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de imunoterapie Cuşnir
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 45/00 (2006.01); A61K 35/00 (2006.01); A61K 35/14 (2006.01); A61P 29/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.10.31
(47)Data eliberării brevetului1999.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOBANU Aurelia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.02.18
 Data decăderii din drepturi2016.02.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

22.09.2023