Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1431
(21)Numarul depozitului98-0055
(22)Data depozitului1998.01.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 07.09.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGHICAVÎI Victor, MD; MIZRAH Lev, IL; DARCIUC Victor, MD; ŞAGALOV Lev, RU; COVTUN Valerii, RU; IASUNSCHII Vladimir, RU; STRATU Ecaterina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiRemedii antihipotensive
(13)Codul documentului
G2, BOPI 03/2001
F1, BOPI 03/2000
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/155 (2006.01); A61P 9/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.03.31
(47)Data eliberării brevetului2001.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.01.16
 Data decăderii din drepturi2000.01.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

24.06.2024