Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului999
(21)Numarul depozitului98-0056
(22)Data depozitului1998.02.23
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 23.03.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCU Tudor, MD; MONAHOVA Larisa, MD; GONCIAR Veaceslav, MD; GHICAVÎI Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a cărbunelor activi
(13)Codul documentului
G2, BOPI 07/1999
F1, BOPI 07/1998
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C01B 31/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.07.31
(47)Data eliberării brevetului1999.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGORDIENCO Maria
 S-a achitat mentinerea pana la data:2003.02.23
 Data decăderii din drepturi2003.02.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

20.06.2024