Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1090
(21)Numarul depozitului98-0064
(22)Data depozitului1998.03.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.03.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN COMRAT, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiEREMIA Nicolai, MD; BELIOGLO Nicolai, MD; CEBOTARI Valentina, MD; EREMIA Nina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN COMRAT, MD;
(54)Titlul inventieiCompoziţie nutritivă pentru hrănirea albinelor
(13)Codul documentului
G2, BOPI 08/1999
F1, BOPI 11/1998
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 1/076 (2006.01); A23L 1/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.11.30
(47)Data eliberării brevetului1999.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGORDIENCO Maria
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.03.04
 Data decăderii din drepturi2000.03.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

24.06.2024