Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1177
(21)Numarul depozitului98-0068
(22)Data depozitului1998.03.03
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 03.03.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-CIPRIOTĂ "EURO-ALCO", S.A., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNANTOI Oazu, MD; VÂRTOSU Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-CIPRIOTĂ "EURO-ALCO", S.A., MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a vinurilor spumoase
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/2000
F1, BOPI 03/1999
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.03.31
(47)Data eliberării brevetului2000.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.03.03
 Data decăderii din drepturi2009.03.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

06.12.2023