Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1637
(21)Numarul depozitului98-0077
(22)Data depozitului1998.03.20
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 20.03.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiLAŞCOV Oleg, MD; UNGUREANU Dumitru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLAŞCOV Oleg, MD; UNGUREANU Dumitru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiLAŞCOV Oleg, MD; UNGUREANU Dumitru, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie  pentru epurarea  apelor uzate
(13)Codul documentului
C2, BOPI 10/2001
B1, BOPI 03/2001
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 3/02 (2006.01); C02F 3/30 (2006.01); C02F 9/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.03.31
(47)Data eliberării brevetului2001.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOZMA Valeriu
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.03.20
 Data decăderii din drepturi2002.03.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2003.09.17
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

25.05.2024